รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการรณรงค์วิ่งสร้างสุขภาพในชุมชน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการรณรงค์วิ่งสร้างสุขภาพในชุมชน

วันที่ลงข่าว : 05/03/2562 14:33:16
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 123 คน