รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการทบทวนแผนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นพื้นฐาน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการทบทวนแผนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นพื้นฐาน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และจ่าเอกประสิทธิ์ โอพาตะวงค์ เจ้าพน้กงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ลงข่าว : 05/03/2562 14:34:30
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 93 คน