รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน-วิ่ง-ปั่น เทศบาลตำบลปลาโหล กิจกรรมปั่นจักรยาน ระยะทาง 20 กิโลเมตร /กิจกรรมวิ่ง ระยะทาง 2.4 กิโลเมตรและระยะทาง 5 กิโลเมตร ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน-วิ่ง-ปั่น เทศบาลตำบลปลาโหล กิจกรรมปั่นจักรยาน ระยะทาง 20 กิโลเมตร /กิจกรรมวิ่ง ระยะทาง 2.4 กิโลเมตรและระยะทาง 5 กิโลเมตร ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ลงข่าว : 05/03/2562 14:38:06
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 312 คน