รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการคัดแยกขยะ ลดพลาสติกโฟม ลดภาวะโลกร้อนในชุมชน

ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการคัดแยกขยะ ลดพลาสติกโฟม ลดภาวะโลกร้อนในชุมชน โดยได้มีการส่งมอบถังขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ให้ผู้นำชุมชน ทุกหมู่บ้านตามโครงการคัดแยกขยะ ลดพลาสติกโฟม ลดภาวะโลกร้อนในชุมชน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ลงข่าว : 05/03/2562 14:41:02
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 358 คน