รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 5 มีนาคม 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาและการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน


ไฟล์แนบ : ดูไฟล์

วันที่ลงข่าว : 05/03/2562 14:42:25
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 130 คน