รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ)

วันที่ 7 มีนาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาบ่อ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน และผู้สนใจเพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัว ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจต่อไปได้ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

วันที่ลงข่าว : 14/03/2562 14:53:14
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 79 คน