รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมเทคนิคการเล่นฟุตบอลเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมเทคนิคการเล่นฟุตบอลเทศบาลตำบลปลาโหล  ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 5-11 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อเป็นการสอนทักษะเบื้องต้นกีฬาฟุตบอล เพื่อให้รู้ถึงวิธีการเล่น  สามารถเล่นได้ตามกฎกติกาการแข่งขัน  เล่นอย่างมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเป็นการส่งเสริมให้เด็กรักในการเล่นกีฬาอีกทางหนึ่งด้วย  และอยากที่จะเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และเป็นวิธีการสร้างเสริมสุขภาพทั้งกาย  และใจให้สมบูรณ์แข็งแรง  ได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอล ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ลงข่าว : 16/08/2559 11:15:09
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 175 คน