รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการเข้าค่ายฝึกเทคนิคการเล่นฟุตบอล ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2562

กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเข้าค่ายฝึกเทคนิคการเล่นฟุตบอล ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปลาโหล และในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ได้จัดทำพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายฝึกเทคนิคการเล่นฟุตบอล ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้เด็กและเยาวชน มีการพัฒนาด้านสุขภาพ พลานามัย โดยใช้กิจกรรมการฝึกเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอล

วันที่ลงข่าว : 27/03/2562 15:13:24
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 251 คน