รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้รู้จักใช้เวลาว่างใ้ห้เกิดประโยชน์ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสามัคคี และมีน้ำใจ เป็นนักกีฬา ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ลงข่าว : 01/04/2562 10:37:44
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 356 คน