รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 25 มีนาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อให้การดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้พื้นที่ตำบลปลาโหลเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ลงข่าว : 03/04/2562 15:12:31
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 354 คน