รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ครงการจัดงานวันภูไทรำลึก 6 เมษายน ในระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2562 ณ บริเวณศาลเจ้าปู่มเหสักข์ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการจัดงานวันภูไทรำลึก 6 เมษายน ในระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2562 ณ บริเวณศาลเจ้าปู่มเหสักข์ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชาวภูไทให้คงอยู่สืบไป ภายในงานมีกิจกรรมดังนี้
วันที่ 4 เมษายน 2562
- จัดแสดงนิทรรศการผลงานกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ
- ออกร้านมัจฉากาชาด
- จำหน่ายสินค้า OTOP
- การประกวดส้มตำลีลา
- การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
วันที่ 5 เมษายน 2562
-จัดแสดงนิทรรศการผลงานกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ
- ออกร้านมัจฉากาชาด
- จำหน่ายสินค้า OTOP
- การเดินแบบแฟชั่นผ้าไทยการกุศล
- รำวงย้อนยุค
วันที่ 6 เมษายน 2562
- พิธีเปิดงาน “วันภูไทรำลึก” และสักการะเจ้าปู่มเหสักข์
- จัดแสดงนิทรรศการผลงานกิ่งกาดชาดอำเภอวาริชภูมิ
- ออกร้านมัจฉากาชาด
- จำหน่ายสินค้า OTOP
- กิจกรรมรำถวายเจ้าปู่มเหสักข์
- ร่วมสังสรรค์กิจกรรม “พาแลง”

วันที่ลงข่าว : 10/04/2562 15:31:38
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 198 คน