รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 10 เมษายน 2562 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดงานโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ลงข่าว : 10/04/2562 15:34:51
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 146 คน