รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการจัดงานเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2562

กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการจัดงานเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในวันวิสาขบูชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนังานเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชน เยาวชน ชาวตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลวิชาขบูชา ณ วัด พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และบริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 50 คน

วันที่ลงข่าว : 29/05/2562 14:39:18
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 114 คน