รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี พ.ศ. 2562

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี พ.ศ. 2562 กิจกรรม อบรม/ประชุมประชาคมระดับตำบลทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ลงข่าว : 25/06/2562 15:42:14
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 97 คน