รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" ณ อ่างเก็บน้ำห้วยขามป้อม บ้านโคกศาลา หมูที่ 8

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" ณ อ่างเก็บน้ำห้วยขามป้อม บ้านโคกศาลา หมูที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งต้นน้ำลำธารของประเทศให้คงอยู่อย่างยิ่ง และน้อมนำหลักการทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่ามาปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผลที่เป็นรูปธรรมโดยการปลูกต้นไม้และสร้างพื้นที่ป่า

วันที่ลงข่าว : 26/06/2562 11:37:44
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 100 คน