รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการอบรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการอบรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดรามวิทยาลัย บ้านปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนที่สนใจได้รับความรู้ในการหล่อเทียนพรรษา ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ลงข่าว : 26/06/2562 11:50:46
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 90 คน