รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาท พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน “วางแผนดี ชีวีมีคุณค่า”)

วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาท พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน “วางแผนดี ชีวีมีคุณค่า”) ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดพื้นที่และกิจกรรมที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยมีเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่ลงข่าว : 11/07/2562 15:51:09
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 91 คน