รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ตามหลักสุขาภิบาลอาหารจากร้านอาหาร ร้านขายของชำ โดยมีประชาชน กลุ่มแม่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร ร้านค้า ร้านชำอาสาสม้ครสาธารณสุขชุมชน สมาชิกธนาคารขยะตำบลปลาโหล สมาชิกอาสาสมัครรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 380 ในพื้นที่ตำบลปลาโหล ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมหกรรมอาหารปลอดภัยในครั้งนี้ ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี และนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ลงข่าว : 11/07/2562 15:57:20
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 81 คน