รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» จัดโครงการอบรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559

เทศบาลตำบปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 14-15 กรกฏาคม 2559 ณ วัดราษฎร์นิยม บ้านนาบ่อ และ วัดป่าศรัทธาธรรม บ้านโคกศาลา

วันที่ลงข่าว : 17/08/2559 16:02:45
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 215 คน