รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชน

เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชน ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันที่ลงข่าว : 17/08/2559 16:05:23
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 207 คน