รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาท พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาท พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน "การฝึกอบรมโดยใช้กิจกรรมเยาวชนไทย เรียนรู้ เข้าใจ ใส่ใจในระบอบประชาธิปไตยใสสะอาด" ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

วันที่ลงข่าว : 17/08/2559 16:08:05
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 208 คน