รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทอเสื่อ) เป็นวันที่สาม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทอเสื่อ) เป็นวันที่สาม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ประชาชนที่เข้าฝึกอบรมสามารถทอเสื่อได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้

วันที่ลงข่าว : 06/09/2562 16:21:57
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 272 คน