รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน

เทศบาลตำบปลาโหล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ปี 2559 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ลงข่าว : 17/08/2559 16:12:31
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 192 คน