รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» วันที่ 14 กันยายน 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการฝึกทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562

วันที่ 14 กันยายน 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการฝึกทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 เป็นวันที่สอง โดยมีการฝึกการจัดการภัยจากอุบัติภัยทางถนนและอำนวยการความปลอดภัยทางถนน การช่วยเหลือคนจมน้ำ ฝึกปฏิบัติการกู้ชีพ และการกู้ภัย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว : 18/09/2562 13:49:32
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 86 คน