รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» วันที่ 15 กันยายน 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการฝึกทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562

วันที่ 15 กันยายน 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการฝึกทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 เป็นวันที่สาม โดยมีการฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาศูนย์ อปพร. ภารกิจและอุดมการณ์ของ อปพร. และสรุป/มอบหมายภารกิจ

วันที่ลงข่าว : 18/09/2562 13:51:44
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 1169 คน