รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» คณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงาน การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

วันที่ 18 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงาน การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ลงข่าว : 18/09/2562 14:06:10
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 30 คน