รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (เรียนรู้นอกสถานที่) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 24 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (เรียนรู้นอกสถานที่) ปีการศึกษา 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน&ท้องฟ้าจำลอง , ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง และเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการจัดการศึกษาของเด็กนักเรียนในทุก ๆ ด้าน

วันที่ลงข่าว : 17/10/2562 15:22:30
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 73 คน