รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปลาโหล)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปลาโหล) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาบ่อ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้สูงอายุในตำบลปลาโหลสมัครเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น ในการนี้ นายวิชัย ศรีโคตร เป็นประธานในพิธี และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ลงข่าว : 26/11/2562 14:42:29
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 92 คน