รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2

วันที่ 5 เมษายน 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นและตรวจการดำเนินงานโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล สายข้างบ้านนายประพาส ฮามวงศ์ – หน้าบ้านนายอุดม ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 150 เมตร ลึก 0.50 เมตร มีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท โดยโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้าง 35 % แล้ว

วันที่ลงข่าว : 08/04/2563 16:25:49
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 79 คน