รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามหมู่บ้าน

ในวันที่ 13 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับ อสม. และผู้นำชุมชน ได้ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามหมู่บ้าน ณ บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 /บ้านโค้งป่ากล้วย หมูที่ 15 /บ้าานดงเชียงเครือ หมูที่ 9/ บ้านงิ้ว หมูที่ 2

วันที่ลงข่าว : 13/04/2563 15:51:47
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 22 คน


* ไม่มีภาพ *