| กลับหน้าหลัก | กลับหน้าบทความทั่่วไป |
 
 

บทความทั่วไป

 
สาระน่ารู้เกี่ยวการแจ้งเกิด
 การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง
 ความรู้ด้านสาธารณสุข
ความรู้เรื่องการจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลปลาโหล
 ความรู้เรื่องประหยัดน้ำ
กฏหมาย ป.ป.ช มาตรา 100 และ 103
โรคมะเร็งเต้านม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่อยู่ : หมู่ 4  เทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster : นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์

E-mail : tambolplalo@hotmail.com