รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2566

              วันที่ 12 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2566 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานพิธีในการเปิดโครงการ และมีนายสุรพัฒน์ พุฒธรรมปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

             เทศบาลตำบลปลาโหลได้เล็งเห็นความสำคัญ และความจำเป็นในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน โดยการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรัง  ลดปัญหาภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ และมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะรับมือโรคที่มีในวัยผู้สูงอายุ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมีเป้าหมายคือผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล  จำนวน  500  คน และมีวัตถุประสงค์จัดทำโครงการฯ ดังนี้

           1. เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ

           2. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง

           3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับผู้สูงอายุ

วันที่ลงข่าว : 28/04/2566 15:33:24
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 656 คน