รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» เลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

เลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

รู้จักบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง
ก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มาทำความเข้าใจกับบัตรเลือกตั้งเพื่อป้องกันความสับสนในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
การเลือกตั้งครั้งนี้ มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ (1) บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และ (2) บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
บัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบต่างกันอย่างไร
ใบที่ 1 : บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (สีม่วง) มีหมายเลขผู้สมัคร และช่องสำหรับกากบาท โดยไม่มีชื่อผู้สมัครและโลโก้พรรค
ใบที่ 2 : บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (สีเขียว) มีสัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายของพรรคการเมือง และ มีชื่อพรรคในบัตรเลือกตั้ง

ไฟล์แนบ : ดูไฟล์

วันที่ลงข่าว : 10/05/2566 10:33:18
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 642 คน