เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลด แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
         
boss

..:::: ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน :::...

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
23
เมื่อวาน
40
เดือนนี้
797
เดือนที่แล้ว
1,468
ปีนี้
5,054
ปีที่แล้ว
7,114
 
ข้อมูลหมู่บ้าน

 จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

         เทศบาลตำบลปลาโหล  มีจำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหลเต็มทั้งหมู่บ้าน  จำนวน  16  หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่บ้าน บ้าน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
หมู่ที่  1 บ้านพังฮอ  นายดำเนิน   สอนไชยา  เป็นกำนันตำบลปลาโหล 087-2189853
หมู่ที่  2 บ้านงิ้ว  นายอภิสิทธิ์   ยศสมพงษ์              เป็นผู้ใหญ่บ้าน 085-9263749
หมู่ที่  3 บ้านดอนยานาง  นายณรงศักดิ์    พรมอุดมณ์         เป็นผู้ใหญ่บ้าน 087-8578992
หมู่ที่  4 บ้านปลาโหล    นายปกรณ์  ใจใส         เป็นผู้ใหญ่บ้าน 086-2352515
หมู่ที่  5 บ้านไฮ่   นายคำพันธ์  แก้วคำแสน   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 087-8598874
หมู่ที่  6 บ้านนาบ่อ  นายคำไสย  ร่มเกษ   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 082-1182358
หมู่ที่  7 บ้านผักตบ  นายวิไลศักดิ์    นาเชียงใต้      เป็นผู้ใหญ่บ้าน 086-2385722
หมู่ที่  8 บ้านโคกศาลา นายไทยกิจ สาริกา   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 087-2319294
หมู่ที่  9  บ้านดงเชียงเครือ นายสินธุวัตร  แก้วอุ่นเรือน   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 083-6019243
หมู่ที่  10 บ้านปลาโหลน้อย นายวิศิษฐ์  วงศ์จันทร์   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 084-7423816
หมู่ที่  11  บ้านดงคำโพธิ์ นายเวศยัน  ไชยนน์   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 087-1060601
หมู่ที่ 12 บ้านหนองท่ม นายสรศักดิ์   ป้องคำศรี   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 081-0539924
หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์  นายวิชาญ  สอนสมนึก   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 087-2173843
หมู่ที่ 14 บ้านโนนอุดม    นายธวิส  อาษาสร้อย   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 065-0577276
หมู่ที่  15 บ้านโค้งป่ากล้วย     นายวุฒิไกร ปัดสา   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 082-8475823
หมู่ที่  16 บ้านผักตบ  นายชัยยศ  พรหมศิริ   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 085-0698155

กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4, อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล, ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร, 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster :นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์
E-mail : tambolplalo@hotmail.com